درباره ما

تنـی چـنـد از دوسـتان با بـیـش از 20 ســال ســابـقـه در صـنـایــع نـفت / پـتـروشــیـمـی و پلـیمــر گــردهم آمـده ایــم تــا تــجـــربــه هـــای خــود را بـا دیـگـران به اشــتـراک بگذاریم .

در گام اول بیاموزیم و اگر توفیقی حاصل شد تجربیات خود را در اختیار دیگر دوستان قرار دهیم . خوشبختانه دو دهه در صنایع خصوصی فعال بوده ایم و سابقه ای در ارگان های دولتی و خصولتی نداریم .

برآنیم تـا پـنـدار ؛ گـفـتـار و کـردار نـیک را سرلـوحه خود در تـمـام امـور شـرکـت قرار دهـیم . به یـزدی بـودن تـیـم کـاری مـان بـا برنـد مـردمـانی نـیـک نـام و سخـت کوش افـتـخـار می کـنـیم .

طراحی و اجرا

واحد های پالایشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی

ساخت و نصب

صنعت – شاخه انرژی – نفت و گاز

نظارت و مشاوره

آمادگی ارائه کلیه خدمات در تمام گستره ایران

راه اندازی و بهره برداری

دارا بودن نیرو متخصص در کلیه بخش های مربوطه

آموزش

آزمایشگاه – تولید – بهره برداری و تعمیرات

HSE

طراحی ، مشاوره و اجرا