پروژه های در دست اقدام

  • پروژه تحقیقاتی پلاسما با رویکرد کاربرد در صنایع بازیافت
  • ساخت مینی ریفاینری میعانات پترو پالایش جم ایساتیس
  • ساخت مینی ریفاینری میعانات ستاره عقاب آسیا
  • ساخت تصفیه روغن ستاره عقاب آسیا
  • پروژه مستند سازی بویلر کمکی نیروگاه