تجاربی در زمینه های ذیل داریم ؛ در صورتیکه شخص یا گروهی تمایل به فعالیت در این زمینه ها را داشت ، آمادگی همکاری از صفر تا صد پروژه را داریم .

 • سیستمهای تصفیه روغن کارکرده به روش تقطیر
 • واحدهای مینی ریفاینری یا پالایشگاه های کوچک
 • سیستم های بازیافت و کراکینگ انواع ضایعات نفتی و پتروشیمی
 • تولید انواع روغن موتور و روغنهای صنعتی
 • طراحی و اجرای سیستم های شیرین سازی(گوگرد زدایی) مواد نفتی
 • راه اندازی و استانداردسازی واحدهای هیدروکربن
 • طراحی و ساخت و نصب مخازن و تجهیزات وابسته به صنایع نفت وگاز و پتروشیمی
 • طراحی و ساخت و نصب سیستم های خنک کننده و اطفاء حریق مخازن فرآورده های نفتی
 • طراحی و ساخت و نصب انواع فیلترهای وابسته به صنایع نفت وگاز و پتروشیمی
 • مشاوره در اجرای واحدهای زیر دستی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 • مشاوره و عملیاتی کردن فعالیت های HSE در صنایع مختلف