برای نمایش عکس های بیشتر از پروژه ها بر روی تصویر کلیک کنید.

بلندینگ روغن

efa476f6-09e1-42cd-8d6d-52e8e277bc6f

فاتح صنعت

3465ba33-681a-495d-949c-7346a4f3f0f9

اکسیرسازان

8f82dc34-1e4d-4827-8e3d-720f0700f014

پترو یزدان

7df805fd-7931-40e1-a032-8369348253fa

پلی استر

201768b3-c900-4ab9-ab9a-bba639778d81

مهر پارس

488646ab-7425-4394-9ccf-fa7983f63e23

پترو پالایش آتلانتیک

221e72ea-04d8-4710-ae6e-8a1eeb407e41